Kontakt

W sprawie projektu można kontaktować się z autorami projektu bezpośrednio lub za pomocą LIBRUSA

Beatą Falkieiwcz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Katarzyną Komodzińską – nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatyki


Rafałem Nowickim – nauczycielem przedmiotów zawodowych, historii i wos-u