SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W DNIU 13.09.2017
O GODZ.17:45 W AULI SZKOLNEJ

Dobra wiadomość dla uczniów Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie. Przygotowany przez nauczycieli projekt praktyk zagranicznych   dla uczniów naszego technikum uzyskał akceptację Programu Erasmus+ konkurs 2016 został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

Otrzymamy dofinansowanie na jego realizację w wysokości 81740 EUR po podpisaniu umowy finansowej w listopadzie 2016 r.

Projekt w całości sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Projekt jest realizowany w porozumieniem z Irlandzkim partnerem: Your International Training, którego pracownicy przeprowadzą zajęcia adaptacyjne z języka angielskiego,  zorganizują miejsca praktyk oraz zakwaterowania u rodzin goszczących.
Partner zapewni również wystawienie dla uczestników certyfikatów Europass Mobility, poświadczających zdobyte doświadczenie.

Druga mobilność rozpocznie się od 9 kwietnia 2018 r. do   4 maja 2018 r.

Uczniowie klas III uczących się w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa w wyniku ogłoszenia listy rankingowej w procesie rekrutacji odbędą 4 – tygodniową praktykę w Irlandii.

Do zobaczenia w środę 13 września 2017 r. w auli szkolnej – ZAPRASZAMY!

Wrzesień 3, 2017