Spotkanie informacyjne młodzież

W dniu 28.11.2016 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu:
Zdobądź doświadczenie; osiągnij sukces; praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii;  w ZSH w Sopocie numer: 2016-1-PL01-KA102-025218 realizowanego w okresie 21.11.2016- 20.06.2018 roku ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER)w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego;


W spotkaniu wzięli udział Pani dyrektor Anna Mamprejew-Kwintkiewicz i osoby, które napisały projekt Beata Falkiewicz, Katarzyna Komodzińska i Rafał Nowicki.
Nauczyciele przybliżyli uczniom klasa III HA, III HB, III TI – założenia projektu jego cele i opowiedzieli o sposobie rekrutacji.

 

Listopad 28, 2016