Spotkanie informacyjne dla rodziców

W dniu 1 lutego odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców uczestników projektu:
Zdobądź doświadczenie; osiągnij sukces; praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii; realizowanego w okresie 21.11.2016- 20.06.2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”;

W spotkaniu wzięli udział Pani dyrektor Anna Mamprejew-Kwintkiewicz i osoby, które napisały projekt Beata Falkiewicz, Katarzyna Komodzińska i Rafał Nowicki.Przedstawiono rodzicom na czym projekt polega i jego logistykę, omówiono cele projektu oraz sprawy organizacyjne. Potwierdzono dane osobowe uczestników projektu do zakupu biletów lotniczych.
Przedstawiono także działania przygotowawcze realizowane w szkole dla uczestników projektu przed wyjazdem na praktyki do Irlandii.

Zgodnie z założeniami i zakupem biletu wyjazd na praktyki będzie 14 maja a powrót 11 czerwca 2017 r.

Luty 8, 2017