Rozpoczęcie projektu

Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii

Dobra wiadomość dla uczniów Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie. Przygotowany przez nauczycieli  projekt praktyk zagranicznych   dla uczniów naszego technikum uzyskał akceptację Programu Erasmus+ konkurs 2016 został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.Otrzymamy dofinansowanie na jego realizację w wysokości 81740 EUR po podpisaniu umowy finansowej w listopadzie 2016 r.

Projekt w całości sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Projekt  jest realizowany w porozumieniem z Irlandzkim partnerem: Your International Training, którego pracownicy przeprowadzą zajęcia adaptacyjne z języka angielskiego,  zorganizują miejsca praktyk oraz zakwaterowania u rodzin goszczących.
Partner zapewni również wystawienie dla uczestników certyfikatów Europass Mobility, poświadczających zdobyte doświadczenie.

Pierwsza mobilność rozpocznie się od 15 maja 2016 r.

Uczniowie klas III uczących się w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa w wyniku ogłoszenia listy rankingowej w procesie rekrutacji odbędą 4 – tygodniową praktykę w Irlandii.

Zapraszamy klasy III HA , III HB i III TI

– na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28.11.2016 r. w auli szkolnej na 7 godzinie
lekcyjn
ej

Kolejna grupa to również 15 uczniów z jednym opiekunem. Ich mobilność zaplanowana jest na kwiecień 2018 r.

Do zobaczenia w poniedziałek – 28 listopada Ruszamy

Listopad 15, 2016