Informacje o projekcie – POWER

Część 1 rekrutacja – na samym początku uczniowie będą motywowani przez grono pedagogiczne do nauki i zdobycia lepszych wyników, które pomogą im dostać się do projektu w ramach przyjętego kryterium naboru. Utrwalą nabyte umiejętności autoprezentacji i pisania listów motywacyjnych i CV.

Część 2 zakwalifikowanie się do projektu praktyk w Irlandii – uczniowie, którzy zostaną wyłonieni podczas rekrutacji do uczestnictwa w programie, zostaną na tę okoliczność przeszkoleni z zakresu języka angielskiego, wiedzy dotyczącej kultury, zwyczajów i praw obowiązujących w Irlandii, aby swobodnie poruszać się w obcym kraju. Wiedza ta zostanie przekazana uczniom na dodatkowych kursach przedmiotowych.

Część 3 pobyt w Irlandii – Uczniowie, którzy wyjadą na zagraniczny staż do Irlandii będą beneficjentami projektu. Na miejscu w Irlandii będą przechodzić szkolenie zawodowe na praktykach pod czujnym okiem irlandzkich pracodawców i zdobywać umiejętności w swoich dziedzinach zawodowych oraz szkolić język angielski. Młodzież pozna również na miejscu kulturę i zwyczaje panujące w Irlandii, pozna swoich irlandzkich rówieśników, co może w przyszłości przełożyć się na współpracę na polu zawodowym. Dzięki praktyce zagranicznej uczniowie staną się mobilni.

Celem projektu jest  doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez realizację programu praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach IT i hotelach w Irlandii

Projekt będzie realizowany w dwóch turach:

I tura w roku szkolnym 2016/2017 – 15 uczniów; termin 15.05.2016-9.06.2016

II tura w roku szkolnym 2017/2018 – 15 uczniów; termin 9.04.2018-5.05.2018.

Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 346 217,94 PLN

Czas trwania praktyk zagranicznych: 4 tygodnie

Miejsce praktyk zawodowych : Irlandia

Październik 8, 2016