Przed wyjazdem…

Z Sopotu do Cork – wyjazd uczestników projektu na miesięczną praktykę do Irlandii w ramach projektu Zdobądź doświadczenie – osiągnij sukces – praktyki zawodowe ZSH w Sopocie w Irlandii”
w ZSH w Sopocie numer: 2016-1-PL01-KA102-025218
realizowanego w okresie 21.11.2016 – 20.06.2018 roku
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
Przed podróżą

Spotkanie na skypie z p.Patrycją Pilarek – omówienie zakwaterowania i miejsca praktyk i logistyki przyjazdu i pobytu a przede wszystkim odpowiedzi na pytania uczestników

 

ORAZ ważne informacje przed podróżą:

Maj 5, 2017