Ogłoszenie

Uczniowie przystępujący do Projektu muszą złożyć pisemną deklarację uczestnictwa w Projekcie podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi Jeżeli osoba zakwalifikowana do Projektu nie dostarczy w terminie do 15.11.2018 r .  podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostaje automatycznie skreślona z listy uczestników. Na jej […]

Read More Ogłoszenie
Listopad 8, 2018

Rekrutacja 2018

1.  Wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne odbędą się w dwóch turach: a)  I tura w roku szkolnym 2018/2019  – 20 uczniów; termin   06.05.2019-31.05.2019 b)  II tura w roku szkolnym 2019/2020 – 20 uczniów; termin 06.07.2020-31.07.2020 2.  Rekrutacja do Projektu w I turze trwa od 16.10.2018-31.10.2018 Dokumenty do złożenia: I. formalne: –    Kserokopia ważnego […]

Read More Rekrutacja 2018
Listopad 8, 2018