Rekrutacja 2018

1.  Wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne odbędą się w dwóch turach:

a)  I tura w roku szkolnym 2018/2019  – 20 uczniów; termin   06.05.2019-31.05.2019

b)  II tura w roku szkolnym 2019/2020 – 20 uczniów; termin 06.07.2020-31.07.2020

2.  Rekrutacja do Projektu w I turze trwa od 16.10.2018-31.10.2018

Dokumenty do złożenia:

I. formalne:

–    Kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu;

–    Kserokopia legitymacji szkolnej;

–   Lista z ocenami (zał. nr 1)

–    Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2)

II. merytoryczne:

–    List motywacyjny w języku polskim (zał. nr 3)

Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 31.10.2018 r.. o godzinie 15.00.

Ogłoszenie listy rankingowej Uczestników nastąpi do 07.11.2018 r. roku
na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i Projektu,
facebooku szkolnym oraz w E-dzienniku Librus.

Listopad 8, 2018